Collection of Concrete Sinks
“Pandora”, “Thalassa”, “Elara”

2011
atelier oï for Beton Manufactur, Creabeton Matériaux SA (CH)

collection of concrete sinks pandora thalassa elara 7
collection of concrete sinks pandora thalassa elara 8
collection of concrete sinks pandora thalassa elara 2
collection of concrete sinks pandora thalassa elara 3
collection of concrete sinks pandora thalassa elara 4